ตะกร้าสินค้า

ตะกร้าสินค้า

คุณอายุ 18 ปีขึ้นไปหรือไม่?

คุณต้องยืนยันว่าคุณมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์นี้โดยยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อประกาศทางกฎหมาย กฎข้อบังคับ หลักทางนิติกรรม (LEGAL NOTICE, LEGISLATION AND JURISPRUDENCE)

  • Hypno Seeds™
  • Project Mesmerise, SL
  • info@hypnoseeds.com
  • CIF: B01893676

เงื่อนไขการใช้งาน (Terms and Conditions of Use)

ข้อกำหนดที่มีอยู่ในส่วนนี้คือข้อกำหนดที่ควบคุม เงื่อนไขการใช้งาน สิ่งที่รับผิดชอบรวมไปถึงขอบเขตของการรับผิดชอบ และข้อผูกมัดอันใดก็ตาม โดยถือว่าผู้ใช้งานเว็บไซท์นี้ได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้มีเนื้อความอยู่ว่า การใช้บริการเว็บไซต์นี้ถือเป็นการยอมรับต่อเงื่อนไขของผู้ใช้บริการเว็บไซท์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล จำต้องปฏิบัติตามการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมดที่มีอยู่ในข้อประกาศทางกฎหมายนี้อย่างเคร่งครัด หากคุณไม่เต็มใจที่จะยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของประกาศทางกฎหมาย ผู้ใช้ต้องหยุดการเข้าถึงเนื้อหาต่อไปและออกจากเว็บไซต์นี้ทันที

ประกาศทางกฎหมายนี้อาจมีการแก้ไขเนื้ออยู่เสมอ ดังนั้นเจ้าของเพจจึงถือสิทธิในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์จำเป็นต้องเข้ามาอ่านหน้านี้ทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซท์ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อประกาศของทางกฎหมาย

ผู้ใช้บริการเว็บไซท์ขอตกลงและยินยอมใช้บริการเว็บไซท์และเข้าถึงเนื้อหาโดยพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายบังคับใช้ในปัจจุบัน ข้อประกาศทางกฎหมาย และประกาศหรือคำแนะนำอื่นใดที่แจ้งให้ทราบ ไม่ว่าจะผ่านทางประกาศทางกฎหมายนี้หรือในที่อื่นใดภายในที่มีองค์ประกอบของเนื้อหาภายในเว็บไซต์ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกัน ศีลธรรม และประเพณีอันดีงามที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ด้วยเหตุนี้ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์จึงต้องยินยอมและรับรองว่าจะไม่ใช้เนื้อหาอันใดภายในเว็บไซต์นี้ เพื่อก่อให้เกิดผลร้ายหรือมีผลกระทบที่ผิดกฎหมาย ต้องห้ามในข้อประกาศทางกฎหมายนี้หรือตามกฎหมายปัจจุบัน เป็นอันตรายต่อสิทธิ์และผลประโยชน์ของบุคคลอื่น หรือในทางใดก็ตาม ที่อาจสร้างความเสียหาย ทำให้ไร้สมรรถภาพ สร้างความตึงเครียด สร้างความเสื่อมสภาพ หรือเข้าขัดขวางการใช้งานตามปกติของเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นทาง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร ไฟล์ และเนื้อหาทุกประเภทที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็ตาม ที่เจ้าของเว็บไซต์เป็นเจ้าของหรือทำสัญญากับผู้ใช้บริการท่านอื่น หรือผู้ใช้อินเตอร์เน็ตท่านใดก็ตาม (รวมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์)

เนื้อหาของเว็บไซต์ (Contents)

เจ้าของเว็บไซต์ไม่สามารถรับประกันความสิ่งที่พึงเกิดขึ้นหลังจากการให้บริการโดยไม่มีข้อผิดพลาดหรือการหยุดชะงักในการใช้งาน แต่จะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถหากเกิดขึ้น ดังนั้นแล้วเจ้าของเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่น ที่เกิดขึ้นจากการเข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์แห่งนี้

โดยจะมีการรับผิดชอบ ตามข้อกฏหมายบังคับใช้ในปัจจุบัน ความเสียหายอันใดที่อาจเกิดจากการบกพร่องในการดำเนินเงิน หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของเว็บไซต์และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงงานบริการทั่วไปที่ผู้ใช้บริการของเว็บไซต์คาดหวังจะได้รับจากเว็บไซต์แห่งนี้

โดยทางเว็บไซต์ของสงวนสิทธิหน้าที่ในการควบคุมโค้ดอันใดก็ตาม ที่มีไวรัส เวิร์ม หรือมัลแวร์ที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ดังนั้นการใช้เครื่องมือป้องกันการโจมตีดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ไม่รับประกันถึงความถูกต้องใน ข้อเท็จจริง ความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ ความเป็นประโยชน์ และ/หรือความตรงต่อเวลาของเนื้อหา อย่างไรก็ดีจะมีการควบคุมเนื้อหาและดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล ให้คำปรึกษา เชิงการศึกษาและการโฆษณาเท่านั้น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามที่เนื้อหาอันใดก็ตามในเว็บไซต์จะสามารถนำมาบังคับใช้เป็นข้อผูกมัดหรือข้อผูกพันตามกฏหมาย

ข้อกำหนดการลิ้งค์มายังเว็บไซต์ของเรา (Hyperlinks to our Website)

ห้ามสร้างลิ้งค์มายังเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากเจ้าของเว็บไซต์ ในกรณีของการอนุญาต พึงต้องปฏิบัติตามกฎและเงื่อนไขเหล่านี้:

  • เนื้อหาของไซต์นี้จะไม่ถูกนำไปใช้ภายในหน้าต่าง หรือประโยคอันใดก็ตามในเว็บไซต์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์ไปยังหน้าของ HYPNO SEEDS (PROJECT MESMERISE, SL) โดยที่ปลายทางลิ้งค์จะต้องไม่มีเนื้อหามากไปกว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับการนำพามายังเว็บไซต์นี้
  • จะต้องไม่มีข้อความหรือข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม อันใดก็ตามเกี่ยวกับเพจนี้ หรือเกี่ยวกับ HYPNO SEEDS (PROJECT MESMERISE, SL) รวมไปถึงการอ้างอิงเกี่ยวกับ ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ทำงานร่วมกัน หรือเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอันใดก็ตาม หรือเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์หรือเนื้อหาภายในเว็บไซต์
  • โดยหน้าเว็บไซต์อันใดก็ตามที่ลิ้งค์นำพามาเว็บไซต์นี้จะต้องไม่ประกอบด้วยข้อมูลหรือเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ขัดต่อศีลธรรม และต้องเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปตามประเพณีที่ดีและความสงบเรียบร้อยของสาธารณะ และจะไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อสิทธิ์ของบุคคลอื่น

เงื่อนไข (Terms)

การยอมรับประกาศข้อกฎหมายนี้หมายถึงการยอมรับเงื่อนไขที่มีอยู่ในที่นี้และการยินยอมในการสละสิทธิ์อย่างชัดเจนในการดำเนินการในข้อกฏหมายอันใดก็ตามทีผูกมัดต่อเจ้าของเว็บไซต์แห่งนี้

กฎหมายที่สามารถบังคับใช้ (Applicable legislation)

โดยข้อประกาศทางกฎหมายนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสเปน

สงวนลิขสิทธิ์โดย PROJECT MESMERISE, SL

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดสงวนไว้โดยกฎหมายและสนธิสัญญาทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ หรือเผยแพร่ในบางส่วนหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามแต่

อำนาจศาล (Jurisdiction)

สำหรับคำถามอันใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นมา ในการตีความ รูปแบบของกฏหมาย และการปฏิบัติตามข้อประกาศทางกฎหมายนี้ รวมถึงการเรียกร้องที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการเว็บไซต์ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจการพิพากษาโดยศาลของบาร์เซโลนา ยกเว้นเมื่อร้องขออำนาจในการพิพากษาจากศาลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตในการรับผิดชอบ (Limitations of Liability)

การครอบครองเมล็ดพันธุ์กัญชาในประเทศสเปนไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย (ว่าด้วยอนุสัญญาเวียนนาปี 1961) การเพาะปลูกกัญชาอาจมีโทษทางอาญา (มาตรา 25.1 ของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการคุ้มครองความมั่นคงของประชาชนและมาตรา 368 แห่งประมวลกฎหมายอาญา)

ไม่ว่าในกรณีใด HYPNO SEEDS (PROJECT MESMERISE, SL) มีความประสงค์ที่จะชักจูงให้ผู้ใดกระทำการที่ขัดต่อกฎหมาย

เราชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกคนที่ซื้อเมล็ดพันธุ์ของเราจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขาในอนาคต เมล็ดพันธุ์ดังกล่าวมีไว้เพื่อเพาะปลูกในพื้นที่ส่วนตัวและมิควรส่งต่อให้บุคคลอื่น

กฎระเบียบที่ควบคุมการครอบครองและส่งออกเมล็ดกัญชาแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบกฎระเบียบที่บังคับใช้ในประเทศของคุณและดำเนินการตามมาตรการของประเทศตนเองเพื่อประโยชน์ของท่านเองในฐานะผู้ใช้บริการจากเว็บไซต์

ห้ามผู้ใดก็ตามซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อนำเข้าไปในประเทศใดก็ตามที่มีกฏข้อบังคับห้ามมิให้มีการครอบครองเมล็ดพันธุ์กัญชา

อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ซื้อสินค้าจากประเทศใดประเทศหนึ่งโดยไม่ได้รับแจ้งกฎหมายท้องถิ่นในเรื่องนี้ก่อน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าวัสดุที่ยึดหรือปฏิเสธ โดยศุลกากรในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

การใช้เว็บไซต์นี้ต้องกระทำด้วยความรับผิดชอบเสมอ

สงวนลิขสิทธิ์ (All Rights Reserved)

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์จึงต้องยินยอมและรับรองว่าจะไม่ใช้เนื้อหาอันใดภายในเว็บไซต์นี้ เพื่อก่อให้เกิดผลร้ายหรือมีผลกระทบที่ผิดกฎหมาย ต้องห้ามในข้อประกาศทางกฎหมายนี้หรือตามกฎหมายปัจจุบัน เป็นอันตรายต่อสิทธิ์และผลประโยชน์ของบุคคลอื่น หรือในทางใดก็ตาม ที่อาจสร้างความเสียหาย ทำให้ไร้สมรรถภาพ สร้างความตึงเครียด สร้างความเสื่อมสภาพ หรือเข้าขัดขวางการใช้งานตามปกติของเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นทาง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเอกสาร ไฟล์ และเนื้อหาทุกประเภทที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก็ตาม ที่เจ้าของเว็บไซต์เป็นเจ้าของหรือทำสัญญากับ HYPNO SEEDS (PROJECT MESMERISE, SL) ของผู้ใช้รายอื่นหรือของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอื่นใด (รวมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์)

ผู้ใช้ตกลงที่จะไม่ส่ง เผยแพร่ หรือนำเสนอให้แก่บุคคลภายนอกเกี่ยวกับเนื้อหาอันใดก็ตามบนเว็บไซต์ เช่น ข้อมูล ข้อความ ตัวเลข เนื้อหา ข้อความ ภาพกราฟิก ภาพวาด ไฟล์เสียงและ/หรือรูปภาพ ภาพถ่าย ข้อความบันทึก ซอฟต์แวร์ โลโก้ เครื่องหมายการค้า ไอคอน เทคโนโลยี ภาพถ่าย ซอฟต์แวร์ ลิงค์ การออกแบบกราฟิกและซอร์สโค้ด หรือวัสดุอื่นใดที่คุณเข้าถึงได้ในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยไม่จำกัดภายใต้การจำแนกเหล่านี้

ดังนั้นตามที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ต้องไม่:

  • เลียนแบบ คัดลอก แจกจ่าย นำไปเผยแพร่ในลักษณะใดก็ตามในสื่อสาธารณะ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเนื้อหา เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการจาก HYPNO SEEDS (PROJECT MESMERISE, SL) ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
  • ลบ จัดการ หรือเปลี่ยนแปลงแบรนด์และรายละเอียดอันใดที่แสดงถึงตัวตนของ HYPNO SEEDS (PROJECT MESMERISE, SL) หรือเจ้าของ ลายนิ้วมือและ/หรือตัวระบุดิจิทัล หรือวิธีอื่นทางใดที่เป็นการแสดงถึงตัวตน

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์จึงจะต้องละเว้นจากการได้มาหรือพยายามได้มาซึ่งเนื้อหาโดยใช้วิธีการหรือขั้นตอนอื่นนอกเหนือจากวิธีการหรือขั้นตอนนอกเหนือจากที่จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้ โดยในบางกรณีสามารถนำเนื้อหาไปใช้บนอินเทอร์เน็ตเพื่อจุดประสงค์ของการโฆษณา แต่จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือการปิดใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเนื้อหาภายในเว็บไซต์

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)

เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือเครื่องหมายเฉพาะอันใด ที่ปรากฏภายในเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของ HYPNO SEEDS (PROJECT MESMERISE, SL) หรือบุคคลใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นจะต้องกล่าวให้รับทราบว่าทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงตัวเว็บไซต์ ลิ้งค์จากภายนอก และ/หรือเนื้อหาทั้งหมดนั้น อยู่ภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเว็บไซต์โดยตรง ดังนั้นสิทธิอันใดที่เกี่ยวข้องเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็น ชื่อทางการค้าและ/หรือเครื่องหมายเฉพาะ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์จะไม่มีสิทธิ์ในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวในรูปแบบอันใดก็ตาม

ในความหมายเดียวกัน เนื้อหาภายในเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ HYPNO SEEDS (PROJECT MESMERISE, SL) หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีไป ดังนั้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นของ HYPNO SEEDS (PROJECT MESMERISE, SL) หรือ ของบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับการใช้สิทธิของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ในการแสวงหาประโยชน์จากสินทรัพย์ทางปัญญาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวในรูปแบบอันใดก็ตาม และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิ์ในการทำซ้ำ แจกจ่าย เผยแพร่ในสื่อสาธารณะ และการเปลี่ยนแปลง การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่นเดียวกับการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือทรัพย์สินทางธุรกิจของ HYPNO SEEDS (PROJECT MESMERISE, SL) หรือบุคคลที่สามที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง จะก่อให้เกิดความผิดต่อกฏหมายต่อทรัพย์สินทางปัญญา

วิธีการชำระเงิน (Payment Methods)

บัตรเครดิต/เดบิต, โอนเงินผ่านธนาคาร

นโยบายการคืนสินค้าหรือเปลี่ยนสินค้า (Returns and Exchanges)

HYPNO SEEDS (PROJECT MESMERISE, SL) มีแผนกบริการสำหรับการคืนสินค้าโดยเฉพาะ คุณมีเวลา 7 วันทำการนับจากได้รับใบเสร็จคำสั่งซื้อเพื่อดำเนินการส่งคืนสินค้า หากนอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าว ทางพวกเราจะไม่รับการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินในทุกกรณี

หากท่านมีความประสงค์ที่จะคืนสินค้า กรุณาส่งอีเมลไปที่ info@hypnoseeds.com พร้อมระบุหมายเลขใบสั่งซื้อ/ใบแจ้งหนี้ โดยทางเราจะส่งรายละเอียดวิธีการดำเนินการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าให้กับคุณไปยังอีเมลของท่าน

ในกรณีการคืนสินค้า ท่านจะต้องได้รับการอนุมัติจากแผนกบริการคืนสินค้าโดยตรงก่อนที่จะดำเนินการต่อได้ และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถดำเนินการส่งคืนสินค้าได้ ดังนั้นห้ามส่งพัสดุใดๆ โดยไม่มีหมายเลข RMA ที่สอดคล้องกัน

10% OFF
Subscribe now to our email list and get 10% discount coupon code. Don't miss out!
join our family
GET IT
I agree with the term and condition